Warsztaty „MŁODY PRZYRODNIK POZNAJE DRZEWA NASZYCH LASÓW”

Strona główna projektu » Warsztaty „MŁODY PRZYRODNIK POZNAJE DRZEWA NASZYCH LASÓW”

Od września do listopada 2012 roku - w ramach projektu
„Skutecznie działamy na rzecz środowiska -uczniowie-uczniom” - w gimnazjach Szczecina i województwa zachodniopomorskiego odbyły się warsztaty tematyczne „Młody przyrodnik poznaje drzewa naszych lasów”.
Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się, jakie podstawowe gatunki drzew występują w naszych lasach oraz poznali ich budowę morfologiczną.
W trakcie ćwiczeń – prowadzonych przez Panią Joannę Woźniak, naszą nauczycielkę i uczennice klasy III TK - gimnazjaliści mogli poznać i ocenić budowę kory, liści, owoców na żywych okazach oraz planszach edukacyjnych. Po zakończonych warsztatach otrzymywali świadectwo udziału – dyplom, który uprawnia ich do tytułu
„MŁODY PRZYRODNIK”.