Uprawnienia dla profesjonalistów

PROJEKTY » KOMPETENTNY UCZEŃ NA RYNKU PRACY » Uprawnienia dla profesjonalistów

Z przyjemnością informujemy, że w ramach realizacji projektu pt. „Kompetentny uczeń na rynku pracy”, skierowanego do uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie – zrealizowane zostały dwa cykle – dwudniowych szkoleń z zakresu „Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”. Pierwszy cykl realizowany był w dniach 27-28 stycznia 2017roku, drugi 3-4 lutego 2017 roku. Łącznie z wynikiem pozytywnym szkolenie ukończyło 21 uczniów naszej szkoły. Wszyscy otrzymali zaświadczenia – ważne przez pięć lat – uprawniające do zakupu
 i stosowania chemicznych środków ochrony roślin zawodowo. Nadzór merytoryczny nad szkoleniem prowadzili pracownicy WIORiN w Koszalinie, Oddział Szczecin. 

Jesteśmy jedną z nielicznych instytucji szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim, która posiada zgodę/uprawnienia do przeprowadzania tego typu szkoleń.