SZKOŁA WSPÓŁPRACY – warsztaty

PROJEKTY » SZKOŁA WSPÓŁPRACY » SZKOŁA WSPÓŁPRACY – warsztaty

     W czerwcu 2014 roku wzięliśmy udział w szkoleniach, wprowadzających do projektu w grupach: nauczyciele, uczniowie i rodzice, o czym juz wcześniej informowaliśmy. Po szkoleniach każdy zespół miał przeprowadzić debaty na temat „Współpraca w naszej szkole” czyli jak jest i co powinniśmy zmienić, jakie inicjatywy wspólnie podjąć, aby zwiększyć aktywność podmiotów tworzących społeczność szkolną. Z wynikami debat pojechaliśmy do Stargardu Szczecińskiego na wspólne warsztaty w 6-osobowym zespole (2 nauczycieli, 2 rodziców, 2 uczniów). Na zajęciach wypracowaliśmy wspólne pomysły. Mieliśmy wybrać jedno zadanie, które zrealizujemy i przedstawimy na następnym spotkaniu 28 listopada 2014 roku. Nasze wspólne zadanie to Szkolny system informacji – czyli usprawnienie przepływu informacji pomiędzy: nauczycielami, rodzicami, uczniami. Zamierzamy w tym zakresie zrealizować działania, dotyczące udostępnienia rodzicom miejsca spotkań oraz miejsca na stronie internetowej wraz z adresem e-mailowym oraz wzbogacenia dotychczasowej tablicy informacyjnej. Wśród koncepcji postanowiono wykorzystać do poprawy komunikacji zarówno nowe kanały (Internet, dziennik elektroniczny), jak i szkolny radiowęzeł. Kolejne działania wdrażane będą do końca listopada.

Małgorzata Adler-Natkaniec i Dorota Jasiejko