KOMPETENTNY UCZEŃ NA RYNKU PRACY

PROJEKTY » KOMPETENTNY UCZEŃ NA RYNKU PRACY

Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Zachodniopomorskiego Działanie 8.6.

Z przyjemnością informujemy, iż od 1 września 2016 roku jest realizowany projekt pt. „Kompetentny uczeń na rynku pracy”, skierowany do uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikiem Projektu może zostać uczeń klas I-III CEO, który jest mieszkańcem województwa zachodniopomorskiego.

Podczas rekrutacji do udziału w projekcie zostanie wybranych 40 uczniów CEO (w tym minimum 22 uczennice).

Każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, tj.: doradztwo zawodowe (indywidualne – 4 godz., grupowe - 16 godz.); kurs komputerowy – eccc - 45 godz., kurs stosowania środków ochrony roślin - 16 godz.; staże – 1 miesiąc (150 godz.).

Dodatkowo możliwy będzie udział w następujących kursach:

·        pilarz-drwal – 120 godz., 12 osób;

·        prawo jazdy kat. B – 60 godz. - 10 osób;

·        projektowanie autocad 2d – 40 godz. - 20 osób;

·        pielęgnacja terenów zieleni – 87 godz., 16 osób;

·        opiekun zwierząt towarzyszących – 48 godz., 16 osób.