„PWP ZIELONA ENERGIA W SZKOŁACH” – WARSZTATY OZE

PROJEKTY » Zielona energia w szkołach » „PWP ZIELONA ENERGIA W SZKOŁACH” – WARSZTATY OZE

Pierwszy blok pozalekcyjnych zajęć dla uczniów z odnawialnych źródeł energii już za nami. Ćwiczenia z energii wiatrowej, m. in.: budowa turbiny wiatrowej, badanie jej wydajności w zależności od liczby i kształtu łopat, ilości obrotów łopat na minutę oraz ustalanie innych zależności już nie są dla młodzieży tajemnicą. Na podstawie wykonanych doświadczeń uczniowie analizowali otrzymane wyniki, wyciągali wnioski i przedstawiali je, rysując wykresy. W oparciu o zdobytą wiedzę i wykonane ćwiczenia odpowiadali również na pytania.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „PWP Zielona Energia
w szkołach”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.