PROJEKTY

 • CZAS NA ZAWODOWCÓW… – projekt RPO

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

  Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozostałych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 • KOMPETENTNY UCZEŃ NA RYNKU PRACY

  Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Zachodniopomorskiego Działanie 8.6.

  Z przyjemnością informujemy, iż od 1 września 2016 roku jest realizowany projekt pt. „Kompetentny uczeń na rynku pracy”, skierowany do uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 • Zielona energia w szkołach

  Cel główny projektu: Wzrost potencjału 16 techników z województwa zachodniopomorskiego poprzez wdrożenie programów rozwojowych zawierających rozwiązania edukacyjne wypracowane w oparciu o doświadczenie i wiedzę międzynarodowych liderów branży OZE i EE do 30 czerwca 2015 r.

  Link do strony projektu.

   

   

   

 • Nowoczesny Nauczyciel

  Projekt pt. „Nowoczesny Nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin” realizowanyjest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”.

   

 • SZKOŁA WSPÓŁPRACY

     W sierpniu 2013 roku przystąpiliśmy do przedsięwzięcia realizowanego przez FRDL pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. I tak 18 października 2013 roku w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt pod nazwą „Szkoła współpracy.

 • Agro na 6-stkę

  Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce

   

 • CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

  CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

  PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

  Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

  Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

  Projekt: „Mam zawód i kwalifikacje – mam pracę”

   

 • „Skutecznie działamy na rzecz środowiska - uczniowie-uczniom”

  Projekt ,,Skutecznie działamy na rzecz środowiska – uczniowie – uczniom, którego głównym założeniem jest edukacja młodzieży w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania środowiska przyrodniczego. W ramach projektu oferujemy przeprowadzenie szkoleń w formie 90 minutowych warsztatów.

   

 • Jan Amos Komeński

  COMENIUS

   

  Comenius - to program dotyczący edukacji na obszarze Unii Europejskiej.

  Nazwę otrzymał na cześć czeskiego pedagoga i filozofa Jana Amosa Komeńskiego.