Kontakt
Wizyty
Dziś: 43Wszystkie: 142386

Projekt: „Mam zawód i kwalifikacje – mam pracę”

Strona główna projektu » Projekt: „Mam zawód i kwalifikacje – mam pracę”

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

PROGRAM OPERCAYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Projekt: „Mam zawód i kwalifikacje – mam pracę”

 

W rozstrzygniętym niedawno konkursie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie odniosło sukces, pozyskując środki unijne na realizację projektu

pt. „Mam zawód i kwalifikacje – mam pracę”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

W ramach projektu uczniowie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie będą korzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i doradztwa zawodowego.

Całkowita wartość projektu wynosi 373 435,00 zł, w tym 324 595,00 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odbiorcami działań przewidzianych przy realizacji projektu są uczniowie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.

 

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2013 r. - 31 stycznia 2014 r.

 

Obszary realizacji w/w projektu:

1. utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego,

2. realizacja kursów językowych, łącznie po 120 godzin języka angielskiego i języka niemieckiego,

3. organizacja praktyk zawodowych i wyjazdów studyjnych u pracodawców województwa

zachodniopomorskiego,

4. realizacja kursów kwalifikacyjnych:

a) stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,

b) drwal – operator pił łańcuchowych i wykaszarek zamontowanych na silnikach spalinowych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodany : 04.01.2013