ZIELENIEC PROJEKTU „WATER IN TERRITORY”

26.10.2013 rok

W trakcie realizacji projektu „Water In Territory” w ramach programu Comenius powstał pomysł zaprojektowania i stworzenia zieleńca. Ideą jego utworzenia było upamiętnienie uczestników, a jednocześnie symboliczne ujęcie głównego zadania projektu - wody na Ziemi. W związku z tym już w styczniu 2013 roku został ogłoszony szkolny konkurs, którego celem było opracowanie projektu zagospodarowania terenu zieleni na wyznaczonym fragmencie naszego szkolnego ogrodu. Pod czujnym okiem nauczyciela architektury krajobrazu - Pani Joanny Sylwestrzak - swoje pomysły na papier przenosili nie tylko uczniowie klas kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu, ale także ci, którzy w przyszłości będą technikami ogrodnikami. Po wstępnej ocenie zgłoszonych projektów, jury (w składzie Joanna Sylwestrzak, Barbara Lisak i Agnieszka Kubiś) wybrało trzy opracowania, które spełniały wymagania postawione w regulaminie konkursu. Ostatecznie zwyciężył projekt Kasjany Józefczuk i Dariusza Packa. I tak rozpoczął się etap zagospodarowania zieleńca, który powstał pomiędzy budynkiem B a budynkiem internatu szkolnego. Pod czujnym okiem nauczycieli - w szczególności Andrzeja Wyki i Andrzeja Fidosa - uczniowie klasy 3 TU kopali, równali, ubijali ziemię i kostkę granitową, a potem sadzili liczne krzewy, trawy i byliny, których kolory nawiązują do barw narodowych państw uczestników projektu - Włoch, Francji i Polski. Rośliny te przez cały rok będą tworzyły uroczą atmosferę tego miejsca. Na zakończenie zostały postawione ławki z nazwami trzech miast - siedzib szkół, których uczniowie brali udział w programie Comenius. My mamy tu też swoją ławeczkę... Uroczyste otwarcie zieleńca odbyło się 26 października 2013 roku, w trakcie jesiennego kiermaszu ogrodniczego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali autorzy - Kasjana i Darek - i realizatorzy projektu. W obecności zaproszonych gości pani dyrektor podziękowała w szczególności nauczycielom - Pani Joannie Sylwestrzak, Pani Barbarze Lisak i Pani Agnieszce Kubiś, dzięki którym został zrealizowany ten pomysł, a także Panu Andrzejowi Wyce i Panu Andrzejowi Fidosowi za zaangażowanie w tworzeniu skweru.