Historia - COMENIUS

  • John Amos Comenius
    John Amos Comenius

John Amos Comenius (Czech: Jan Amos Komenský; Slovak: Ján Amos Komenský; German: Johann Amos Comenius; Polish: Jan Amos Komeński; Hungarian: Comenius Ámos János, in other sources: Hungarian: Szeges János; Latinized: Iohannes Amos Comenius) (28 March 1592 – 15 November 1670) was a Czech speaking Moravian, teacher, educator and writer. He served as the last bishop of Unity of the Brethren and became a religious refugee and one of the earliest champions of universal education, a concept eventually set forth in his book Didactica Magna. He is considered the father of modern education. He lived and worked in many different countries in Europe, including Sweden, the Polish-Lithuanian Commonwealth, Transylvania, the Holy Roman Empire, England, the Netherlands and Royal Hungary.

Jan Amos Komenský, Jan Amos Komeński, Comenius, Komeniusz (ur. 28 marca 1592 w Nivnicach, zm. 15 listopada 1670 w Amsterdamie) – czeski pedagog, filozof, reformator i myśliciel protestancki, senior generalny braci czeskich w latach 1648–1670. Całe życie poświęcił praktycznej działalności wychowawczej, układaniu podręczników szkolnych i teoretycznemu opracowywaniu zagadnień pedagogicznych, a szczególnie dydaktycznych. Twórca i propagator jednolitego systemu powszechnego nauczania, położył podwaliny pod współczesne zasady pedagogiki. Zalecał objęcie nauczaniem wszystkich niezależnie od płci i stanu, a także nauczanie w języku ojczystym (nauka łaciny miała być wprowadzana później). Między 1628 a 1656 rokiem (z przerwami na wyjazdy do Anglii, Siedmiogrodu i Elbląga) mieszkał w Lesznie, gdzie pracował, jednocześnie będąc profesorem leszczyńskiego gimnazjum, zwanego Laesneum,które dzięki niemu stało się bardzo znanym oraz chętnie wybieranym miejscem pobierania nauk przez polską i zagraniczną młodzież. W Lesznie wydał swoje najważniejsze dzieła m.in. słynny podręcznik do nauki języka łacińskiego pt. Janua linguarum reserata, tłumaczony na kilkanaście języków. Dzięki protekcji Leszczyńskich działalność Gimnazjum odbiła się głośnym echem w świecie nauki. W okresie od 1637 do 1641 roku sprawował funkcję rektora Laesneum. W latach 1642–1648 mieszkał w Elblągu, a w latach 1644–1645 wykładał filozofię w Gimnazjum Elbląskim. Jego poglądy głosiły wiarę w dobrobyt i naprawę ludzkości poprzez rozpowszechnianie wiedzy. Zwalczany przez Kościół katolicki schronił się w Polsce w Lesznie u Rafała Leszczyńskiego. Od 1656 roku żył i mieszkał w Amsterdamie, gdzie zmarł. Pochowany został w kalwińskim kościele w Naarden na przedmieściach Amsterdamu.