Projekt - COMENIUS

  • Jan Amos Komeński
    Jan Amos Komeński

 

Comenius - to program dotyczący edukacji na obszarze Unii Europejskiej.

Nazwę otrzymał na cześć czeskiego pedagoga i filozofa Jana Amosa Komeńskiego.