Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 11161

XVIII EDYCJA KONKURSU
„BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE”

Aktualności - 2012/2013 » XVIII EDYCJA KONKURSU
„BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE”

XVIII EDYCJA KONKURSU „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE” W dniu 20 listopada 2012 roku uczniowie – Maksymilian Resiak z klasy III TA i Paweł Świerczek z klasy IV TO - wzięli udział w XVIII edycji konkursu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie", którego etap wojewódzki odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. Celem rywalizacji było popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczeń społecznych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Organizatorami konkursu był KRUS Odział Regionalny w Koszalinie i Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

 

Konkurs przeprowadzono w 2 częściach:

1. półfinał, który składał się z:

a) części praktycznej, polegającej na ocenie przez uczestników 5 przygotowanych stanowisk pracy pod względem nieprawidłowości w zapewnieniu bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń rolniczych;

b) testu pisemnego, zawierającego 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru;

2. finał – polegający na ustnym sprawdzianie wiedzy z zakresu BHP.

 

W konkursie udział wzięło 13 szkół ponadgimnazjalnych. Do finału zakwalifikowało się 5 uczestników z największą liczbą punktów. Niestety nasi uczniowie nie zakwalifikowali się do tego etapu konkursu. Wszyscy uczestnicy rywalizacji otrzymali upominki, ufundowane przez organizatorów konkursu.