KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT "AGRO na 6-stkę"

Strona główna » KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT "AGRO na 6-stkę"

   Nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w projekcie „AGRO na 6-stkę – Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce”. Pozwoliło to kadrze pedagogicznej przedmiotów zawodowych poszerzyć wiedzę oraz umiejętności na praktykach w przedsiębiorstwach rolniczych w Polsce i w Europie.
   Podsumowanie projektu miało miejsce 10-11 kwietnia 2014 roku w Gdyni na spotkaniu panelowym z udziałem dyrektorów szkół oraz przedstawicieli przedsiębiorstw biorących udział w „AGRO na 6-stkę”. Uczestnicy przedstawili najciekawsze prezentacje z odbytych praktyk oraz dyskutowali na temat problemów, z jakimi borykają się szkoły zawodowe. Odbyło się również spotkanie z Panem Kazimierz Plocke, wiceministrem rolnictwa, który przybliżył, w jaki sposób szkoły rolnicze będą brane pod uwagę w Funduszach Europejskich. Spotkanie było interesujące i pozwoliło na podzielenie się pomysłami i uwagami na temat roli szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Link do strony: Spotkanie panelowe w Gdyni