Strona główna

 • I etap - Warsztaty przygotowujące do praktyk

  Jedenastu nauczycieli Centrum Edukacji Ogrodniczej - uczących przedmiotów zawodowych - uczestniczy w projekcie „ Agro na 6-stkę”.Celem projektu - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - jest doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce. Projekt zakłada podwyższenie kompetencji zawodowych w zakresie najnowszych technik, technologii i rozwiązań organizacyjnych stosowanych w branżach rolniczych.

   

 • II etap - Praktyki nauczycieli w Dobrzycy - HORTULUS

  Podczas wakacji w 2013 roku grupa 10 nauczycieli odbywała praktykę w Dobrzycy - w Ogrodach Hortulus, Szkółka Roślin Ozdobnych, Centrum Ogrodnicze - w ramach projektu „AGRO na 6-stkę – Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce”, który został przygotowany przez firmę COMBIDATA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni...

 • III etap, grupa I - wyjazd studyjny do Hiszpanii

  Po zrealizowaniu obu części praktyk grupa 3 nauczycieli uczestniczących w projekcie "AGRO na 6" wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii. Celem wyjazdu było zapoznanie nauczycieli z pracą i rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi stosowanymi w firmach zagranicznych.

 • III etap, grupa II - wyjazd studyjny do Włoch

  W dniach 8-14 marca 2014 roku 8-osobowa grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych wyjechała n do Włoch w ramach projektu „ Agro na 6 –stkę – program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce”.

 • KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT "AGRO na 6-stkę"

  Nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w projekcie „AGRO na 6-stkę – Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce”. Pozwoliło to kadrze pedagogicznej przedmiotów zawodowych poszerzyć wiedzę oraz umiejętności na praktykach w przedsiębiorstwach rolniczych w Polsce i w Europie.